Ceník

Dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů náleží advokátovi za poskytnuté právní služby odměna. V případě, že nebude mezi advokátem a klientem sjednána odměna smluvní, hodinová či paušální, řídí se výše odměny vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, a to v závislosti sazbě mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a počtu úkonů právní služby.