Civilní právo

04/12/2017
Navrátivší se institut Svěřenského nástupnictví (následného nástupnictví) z dob římského práva zakotvuje občanský zákoník v části třetí, věnované Absolutním majetkovým právům, počínaje § 1512 a následujících. Oproti institutu obecného náhradnictví...