Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla dne 5.2.2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.