O nás

Advokátní kancelář založená JUDr. Antonínem Foukalem působí v Brně již od roku 1996. Jmenovaný advokát je řádně zapsán v seznamu České advokátní komory.

Advokátní kancelář se zaměřuje v celém rozsahu na základní odvětví právního oboru a specializuje se především v oblastech práva občanského, rodinného, obchodního a práva trestního. Dále se pak specializujeme na poskytování právní pomoci při dopravních nehodách, především na pomoc s uplatňováním peněžních nároků z pojistných událostí a zastupování poškozených, event. viníků, v trestním řízení.