Dopravní nehody

  • zastupování poškozených při náhradě nemajetkové újmy
    (škoda na zdraví) a majetkové újmy (škoda na věcech, např. dopravní prostředek, oblečení atd.)
  • uplatňování nároků u pojišťoven
  • spolupráce s lékaři a soudními znalci
  • zastupování ve správních i trestních řízeních
  • jednání o odškodnění nad rámec plnění pojišťoven
  • zastupování poškozených v soudních řízeních o navýšení pojistného plnění