Exekuce

  • zastupování v exekučním řízení
  • žaloby na vyloučení věci
  • vypracování návrhů na zastavení exekučního řízení
  • pověření exekutora pro vymáhání pohledávek
  • součinnost s exekutorem v průběhu řízení
  • zastupování ve sporech vzniklých exekučním řízením