Občanské právo

  • kompletní právní servis v oblasti občanského práva
  • zpracování veškerých občanskoprávních smluv (kupní, darovací, nájemní, o půjčce a mnohé další)
  • právní služby spojené s nabýváním nemovitostí (rodinných donů, bytů, nebytových prostor)
  • převody a pronájmy nemovitostí
  • darování nemovitostí a zřizování věcných břemen
  • zřizování zástav k nemovitostem
  • vypracování protinávrhů a dodatků , odstoupení od smlouvy
  • vymáhání pohledávek
  • náhrady škod a vydání bezdůvodné obohacení
  • zastupování v občanskoprávních sporech