Obchodní právo

 • kompletní právní servis v oblasti obchodního práva
 • zakládání, zrušení a likvidace obchodních korporací a družstev
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků
 • zápisy a změny údajů u rejstříkových soudů
 • úschova cenných papírů a jiných listin
 • dispozice s obchodními podíly a členskými právy
 • majetková vypořádání
 • zřízení nadace, založení nadačních fondů a obecně prospěšných společností
 • zpracování a revize smluv
 • investice, výstavba objektů atd.
 • směnky a jiné prostředky zajištění
 • zastupování v obchodněprávních sporech a rejstříkovém řízení