Pracovní právo

  • právní servis pro zaměstnavatele i zaměstnance
  • příprava souvisejících dokumentů (pracovní smlouvy, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru, odpovědnost za škodu aj.)
  • řešení pracovněprávních vztahů a sporů
  • problematika mezd a odstupného
  • zastupování klientů v soudním řízení v pracovněprávních sporech