Rodinné právo

  • společné jmění manželů
  • rozvody a vypořádání majetkových vztahů
  • žaloby na určení či popření otcovství
  • úprava vztahů k nezletilým dětem (styk, střídavá péče, atd.)
  • výživné, nárok na něj a jeho snížení či zvýšení