Trestní právo

  • zastupování klientů v přípravném řízení a v řízení před soudy
  • právní pomoc pro podezřelé, obviněné, obžalované i poškozené
  • vypořádání škod vzniklých trestnou činností
  • alternativní řešení vztahů trestního práva
  • podmíněné zastavení trestního stíhání
  • sepisování stížností
  • úprava majetkových nároků zúčastněných osob